Club de Go de la Facultat de Matemàtiques i Estadística

II Workshop de GoFME

Després del gran èxit del primer WorkShop de GoFME, hem decidit fer una segona edició. Aquest cop estarà destinat a jugadors de 15 kyu a 20 kyu, i serà gratuït. Els horaris, el professor/professors i els dies estan encara per determinar!